Vanliga frågor

Vi förklarar vårt handlande för dig

Här finns ett urval av de frågor som ställs ofta till vårt serviceteam.
Om din fråga inte besvaras här kan du alltid gärna ta kontakt med os personligen.

ALLMÄNNA FRÅGOR

Hur når jag Sortimo?

Sortimo AB
Argongatan 9
431 53 Mölndal

Tel: 031-761 45 20
Fax: 031-776 99 50

E-mail: info@sortimo.se

Har Sortimo en fabriksförsäljning?

Vi finns här:

Argongatan 9

431 53 Mölndal

 

Öppettider: 

mån. - tor.: 08:00 - 17:00

fre.: 08:00 - 15:00

Finns Sortimo även i utlandet?

Sortimo representeras i många länder överallt i världen med dotterföretag, partner och importörer. En fullständig lista finns på sidan Sortimo försäljning internationellt.

PROVNINGSINTYG/BELASTNING

Är Sortimos remmar provade?

Våra remmar har generellt provats med 200 daN och är TÜV-certifierade. Provningsintygen kan du begära via telefon eller via E-post hos Sortimo.

Tel 031-761 45 20

E-mail info@sortimo.se

Var kan jag fästa enstaka surrpunkter?

Det går att fästa enstaka surrpunkter både på monteringsgolvet, på väggen men även på spännstången. På grund av de olika monteringsmöjligheterna ingår inget monteringsmaterial. Din kontaktperson på plats ger dig gärna lämpligt materiel.

Vad behöver jag mer för att kunna sätta in en spännstång i fordonet?

Du behöver surrskenor i ditt fordon för att sätta in spännstången. Dessa ska antingen befinna sig på golvet och taket (för lodrätt montering) eller på sidoväggarna (för montering på tvären). Det är viktigt att surrskenor monteras av ett Sortimo-fackföretag.

Kan jag anpassa spännstången till min önskade längd/fordonshöjd själv?

Det går att korta av spännstången utan problem. Den har en stöt på ena sidan och en fixeringstapp på den andra. Demontera fixeringstappen, kapa aluminiumstången med en kapsåg och montera tappen igen. Handledningen för avkortning kan du dessutom begära på direct@sortimo.de.

För hur många kilos belastning är Sortimos spännstång utformad?

Spännstången klarar 500 kilogram vid utsträckt belastning.

GOLV

Består golven av flera delar?

Ja, de består av flera delar på grund av leveranstekniska och monteringsrelaterade förhållanden. Det är dock inga problem att sätta ihop delarna. Skarvarna behöver endast förbindas med det medföljande monteringsmaterialet.

Var kan jag köpa golv och väggbeklädnader?

Vid valet av ett golv måste många fordonsegenskaper beaktas (skjutdörrarnas placering, öppning bak, fordonets höjd, rutor etc.). Kontakta därför din kontaktperson på plats eller vårt Sortimo team via vår Tel 031-761 45 20.

Hur fäster man golven?

Golven monteras flytande i fordonet men kan dessutom fixeras på golvet med butylband. Sobogrip fixeras dessutom med surrskålarna. 

Vilket golv är det rätta för mina krav?

Soboflex från Sortimo är ett säkerhetsmonteringsgolv som skyddar ditt fordon mot smuts och skador och minskar risken att lasten glider. Tack vare den nötningsbeständiga plastbeläggningen är golvet betydligt mer stabilt än vanliga fanerplattor. 

Sobogrip ger ett optimalt skydd för lastutrymmet. Den noppade beläggningen är riktningsneutral, extremt reptålig och är halkskyddande även när den är våt. Monteringsgolvet är enkelt att göra rent och klarar olja, bensin och många kemikalier utan problem. 

VÄGGBEKLÄDNAD

Kan jag montera sidoväggsbeklädnaden själv?

Principiellt kan sidobeklädnaderna från Sortimo även egenmonteras. Vi rekommenderar dock professionell montering via en partner som har auktoriserats av Sortimo.

Av vilket material består sidoväggsbeklädnaden Sowaflex?

Sowaflex är en plastplatta som har 60 procent lägre vikt än jämförbara träbeklädnader tack vare sin vaxkakskonstruktion. Ytan är fukt- och kemikaliebeständig och av 100 procent återvinningsbart material.

Kan jag även få separata delar av sidoväggsbeklädnaden Sowaflex?

Det finns en grundsats för Sowaflex. Dörrbeklädnader kan beställas separat. 

Är balkarna också beklädda?

Det bor på typ av fordon. Kontakta vårat Sortimo säljteam på tlf.nr : 031-761 45 20

Vilken väggbeklädnad ska monteras om det ofta förekommer fukt i fordonet?

Vid fuktiga förhållanden i fordonet finns väggbeklädnaden Sowaflex som består av plast och är beständig mot fuktighet och kemikalier.

VENTILATIONSSYSTEM

Var hittar jag monteringsanvisningen för takfläkten?

Monteringsanvisningen följer med takfläkten. Om du inte längre har monteringsanvisningen till hands kan du kontakta Sortimo säljteam på tlf.nr : 031-761 45 20

Måste jag montera två fläktar?

Vid transport av gasflaskor kräver lagen att ett ventilationssystem med fria öppningar installeras. Sortimo erbjuder ett ventilationssystem som kan användas till luftning eller ventilation, beroende på om du transporterar tunga eller lätta gaser. Tack vare den aerodynamiska utformningen överskrider friskluftsflödet med stor marginal de lagstadgade kraven.

Uppfyller fläktarna föreskrifterna?

Ventilationssystemet från Sortimo har en aerodynamisk utformning genom vilken genomströmningen av frisk luft ligger långt över de lagliga kraven.

VÄSKOR OCH BOXXAR

Passar Bosch L-BOXX i Globelyst-systemet?

Bosch L-BOXX, liksom BOXXarna från alla andra samarbetspartner, är kompatibla till 100 procent med Globelyst-systemet. 

Kan täckinläggen erhållas separat?

Täckinläggen av hårdskum kan även erhållas separat. Du hittar dessa i Sortimo-broschyren "Mobilt sortiment" eller i vår Sortimo Shop. Kontakta din lokala Sortimo återförsäljare eller vårat Sortimo säljteam på tlf.nr.: 031-761 45 20

Finns det L-BOXXar även i andra färger?

L-BOXXarna finns endast i grey-white. Kontakta din lokala Sortimo återförsäljare eller vårat Sortimo säljteam på tlf.nr.: 031-761 45 20

Går det att sätta in insatslådor i alla väskor och lådor?

Insatslådorna kan användas i alla väskor och lådor.

Finns metallväskans handtag resp. lås som separat del?

Det finns separata delar till alla lådor, även metallväskorna. Kontakta vårat Sortimo säljteam på tlf.nr : 031-761 45 20 eller din lokala Sortimo återförsäljare för beställning, eller om du har några frågor.

BEFINTLIG FORDONSINREDNING

Kan jag komplettera min befintliga fordonsinredning med ett skruvstäd?

Kontakta oss på Tel: 031-761 45 20

Jag vill bygga om min fordonsinredning. Kan jag beställa monteringsmateriel (inslagsmuttrar, fästjärn)?

<section>

Kontakta oss på Tel: 031-761 45 20

</section>

BESTÄLLA

Jag hittar inte den önskade artikeln i WebShop - vad ska jag göra?

Kontakta vårat Sortimo säljteam på tlf.nr : 031-761 45 20

Finns det någon konfigurator som jag kan använda för att planera min fordonsinredning själv?

Vi skiljer mellan två inredningslinjer: Xpress och Individual. 

Våra Xpress-lösningar är standardinredningar som du kan konfigurera själv med lämpliga fordonsbroschyrer. Du kan välja dina inredningsblock som passar till fordonet. Fordonsbroschyrerna får du på tlf.nr : 031-761 45 20 eller som nedladdning från vårt mediacenter.

Om du önskar en individuell montering rekommenderar vi att du kontaktar en filial eller en station som planerar fordonsinredningen tillsammans med dig och i enlighet med dina behov. 

Kan jag beställa som privatperson?

Du kan gärna beställa även som privatperson.