SoboGrip ProSafe

Sortimo – lastsäkring ingår

En säker transport av verktyg och material/materiel börjar med surrning. Sortimo har olika möjligheter att säkra lasten i fordonet.

Lastsäkring som är integrerad i golvet

SoboGrip ProSafe möjliggör en flexibel och säker surrning av lasten på fordonets golv. SoboGrip är systemets lägga golv som är nio millimeter och utrustat med åtskilliga ProSafe-surrpunkter. Surrpunkterna är utformade för en belastning på upp till 200 daN . De svarar för en optimalt placerad säkring av lastgodset och är perfekt för en säker transport av varierande laster. ProSafe-remmarna kan till och med fästas på fordonets originalsurrpunkter. 

Tack vare SoboGrip ProSafe är fordonet utrustat med ett komplett lastsäkringspaket. Tack vare detta är det ingen risk för ansvar på grund av osäkrad last på grund av att det inte finns några möjligheter till lastsäkring. 

  • SoboGrip ProSafe - det kompletta lastsäkringspaketet
    Tack vare det lätta SoboGrip-golvet och de integrerade ProSafe-surröglorna för 200 daN surras lasten säkert på fordonets golv. 
  • Lasten säkras snabbt och flexibelt
    Lasten kan placeras flexibelt vilket är perfekt för en säker transport av olika stora laster 
  • För högsta tänkbara säkerhetsstandarder 
    • Ingen risk för ansvar på grund av osäkrad last på grund av att det inte finns några möjligheter till lastsäkring. Med säkrad last kan du alltid känna dig tryggare som förare om olyckan skulle vara framme.