Sortimo Golv- och väggbeklädnader

Golv/Vägg

Golv- och väggbeklädnader för att bevara fordonets värde

Grunden för varje fordonsinredning är en golv- och väggbeklädnad eftersom den fungerar både som skydd men även som fundament för en stabil fastskruvning av inredningar. Golv från Sortimo, den ledande tillverkaren av fordonsinredningar, är exakt skräddarsydda för fordonet och tillverkade av nordisk björk. De olika träskikten är permanent vattenfast hoplimmade.

Soboflex – säkerhetsmonteringsgolvet

Basen i Sortimos golv utgörs av golvet Soboflex. Det är lämpligt för transport av vardagligt lastgods. Liksom alla golv är det tillverkat av nordisk björk. 

   

 • Monteringsgolv med en tjocklek på 13 mm
 • Fordonsinredningen skruvas bara fast i säkerhetsmonteringsgolvet
 • Ingen borrning genom fordonets golv - tack vare detta bevaras värdet särskilt för leasade fordon.
 • Inga tropiska träslag eller plantageträd
 • Beläggning utan klor
 • 9 vattenfast limmade lager, utsökt nordisk björk
 • Förmonterade inslagsmuttrar för extra surrsystem
 • Snabb montering tack vare skräddarsydd tillverkning för varje fordonstyp
 • Aluminiumlister skyddar instegskanterna
 • Extremt halkskyddad beläggning, även vid fuktighet
 • Enormt nötningsbeständig och stabil
 • Beständig mot olja, bensin och de flesta kemikalier
 • Skyddar lastytan och är lätt att rengöra
Sobogrip – skyddsgolvet med mervärde

Sortimo-golvet Sobogrip är tillverkat för den hårda vardagen med omväxlande transportgods och tack vare detta idealisk för pakettjänst eller speditionsföretag. Den noppade beläggningen är riktningsneutral, extremt reptålig och är halkskyddande även när den är våt. 

 • Skyddsgolv med en tjocklek på 9 mm och integrerade surröglor.
 • 7 vattenfast limmade lager, utsökt nordisk björk
 • Alla surröglor som är standard i fordonet förblir lätt tillgängliga
 • Skräddarsytt med exakta mått till alla vanliga fordonstyper
 • Skyddsgolvet är okänsligt mot smuts och vatten, lätt att rengöra samt extremt rep- och slagtåligt
 • Aluminiumlister skyddar instegskanterna
 • Golvplattan är i flera delar och tack vare detta lätt att montera
Sobogrip ProSafe– integrerat lastsäkringssystem

Sortimo möjliggör för första gången en helt flexibel surrning på golvet med SoboGrip ProSafe. Det nio millimeter tjocka golvet är försett med talrika ProSafe-surrpunkter som är utformade för en belastning upp till 200 daN. I och med detta är golvet lämpligt för en säker transport av varierande lastmängder och möjliggör en optimalt placerad säkring av lasten.

Fördelen med SoboGrip ProSafe för fordonsparkens chef ligger i att fordonet tack vare golvet är utrustad med ett komplett lastsäkringspaket. Tack vare detta är det ingen risk för ansvar för den ansvariga för fordonsparken på grund av osäkrad last på grund av att det inte finns några möjligheter till lastsäkring.

Sowaflex – professionell väggbeklädnad

Väggbeklädnaden Sowaflex av lätt vaxkaksliknande material skyddar lastutrymmet och väger tack vare detta 60 procent mindre än jämförbara träbeklädnader. 

   

 • Enormt slag- och reptåligt
 • 60 % lättare än trä
 • Fuktighetsbeständig och beständig mot olja, bensin och de flesta kemikalier
 • 100 % återvinningsbart vaxkaksliknande material
 • Snabb montering tack vare fastsättning på de punkter som har placerats ut av tillverkaren
 • Skräddarsydd för fordonstypen med exakta mått