Om oss

PRESENTATION AV SORTIMO

Sedan i det närmaste fyra årtionden utvecklar, tillverkar och säljer Sortimo International GmbH skräddarsydda lösningar för fordonsinredning med stor framgång. Den aktuella produktportföljen omfattar inredningslösningar som passar för olika branscher och företag inom handel, hantverk och industri.

Sortimo International representeras i Tyskland med nio filialer och 24 Sortimo-stationer samt tolv internationella dotterbolag på kärnmarknaderna i Europa och i USA.